Opus-Logo

Construction Updates

Progress 45%

Villa Melina – July 2023

Progress 95%

Villa Domenica – July 2023

Progress 35%

Villa Melina – May 2023

Progress 97%

Villa Fortina – April 2023

Progress 90%

Villa Domenica – April 2023

Progress 85%

Villa Domenica – March 2023

Progress 94%

Villa Fortina – March 2023

Progress 80%

Villa Domenica – February 2023

Progress 89%

Villa Fortina – February 2023

Progress 82%

Villa Fortina – January 2023